Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 8 Februarie 2023

Modificari fiscale 26 - 31 decembrie 2022

Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Irina Dumitrescu
Consultant fiscal, Expert contabil
03 Ian 2023


 
1. Legea nr. 376/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.255 din  27.12.2022 
 
Ce prevede: Prin aceasta lege se reglementeaza legal bacsisul in domeniul restaurantelor si barurilor. Astfel, prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor». 
 
Pentru operatorii care desfasoara activitatile mai sus mentionate, bacsisul incasat de la clienti se evidentiaza pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de incasare a acestuia. 
Acestia au obligatia de a inmana clientului o nota de plata, in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea consumatiei. Nota de plata trebuie sa contina si o alta rubrica in care clientul sa poata inscrie suma oferita drept bacsis, in valoare absoluta, daca acesta opteaza pentru acest mod de stabilire a valorii bacsisului acordat. Prin exceptie, pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor, operatorii economici nu au obligatia de a evidentia bacsisul pe bonul fiscal. In cazul in care pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor se opteaza pentru evidentierea bacsisului pe bonul fiscal, prevederile privind bacsisul sunt aplicabile integral in mod corespunzator, cu posibilitatea adaptarii formularisticii specifice domeniului.

Bacsisul se evidentiaza distinct pe acelasi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate si este introdus in baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub forma de articol, cu denumirea «bacsis». In situatia in care, la solicitarea clientilor, utilizatorii elibereaza acestora si factura, bacsisul se evidentiaza distinct si pe aceasta. Sumele reprezentand bacsis, astfel evidentiate in factura, se inregistreaza in contabilitatea operatorilor economici sau altor entitati platitoare pe seama cheltuielilor de protocol si au regimul fiscal al acestora, in limita nivelului de deductibilitate stabilita prin Codul fiscal.

Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct si se distribuie integral salariatilor, pe baza unei evidente nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura si modalitatea de distribuire catre salariati a sumelor provenite din incasarea bacsisului.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din incasarea bacsisului de la client de catre operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urma, iar distribuirea acestora catre salariati nu poate fi asimilata unui element de natura cheltuielilor.
Sumele provenite din incasarea bacsisului de catre salariati sunt calificate ca venituri din alte surse si se supun regimului fiscal prevazut de titlul IV - cap. X din Codul fiscal, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V - Contributii sociale obligatorii din acelasi act normativ. 
Impozitul pe venit datorat de salariat se retine la sursa la momentul distribuirii bacsisului de catre platitorii de venituri si se achita la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reincadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.
 
Bacsisul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii.
 
Este interzis operatorilor economici sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacsisului.
Nerespectarea acestor prevederi privind bacsisul constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 
Prevederile se aplica de la 01 ianuarie 2023
 
2. O.M.F. nr. 4.249/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.258 din  28.12.2022 
 
Ce prevede: In configuratia Codului de accize se introduce configuratia pentru codul de accize pentru destinatarul certificat, destinatarul certificat care primeste doar ocazional produse accizabile, expeditorul certificat si expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile.
 
3. O.A.N.A.F. nr. 2.545/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.264 din  29.12.2022 
 
Ce prevede: Ordinul aproba o noua procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si abroga procedura anterioara, aprobata prin O.A.N.A.F. nr. 1190/2022. 
Categoriile de vehiculele rutiere care fac obiectul monitorizarii in Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masa maxima tehnic admisibila de minimum 2,5 tone (modificare fata de proceduria anterioara care prevedea 3,4 tone), incarcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masa bruta totala mai mare de 500 kg sau o valoare totala mai mare de 10.000 de lei, aferente cel putin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
 
4. O.I.N.S. nr. 1.623/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.265 din  29.12.2022 
 
Ce prevede: Ordinul aproba Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat si abroga normele anterioare, aprobate prin O.I.N.S. nr. 5/2022.
Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 1.000.000 lei atat pentru expedieri de bunuri, cat si pentru introduceri de bunuri.
Un operator economic a carui valoare anuala pentru importurile intra-UE de bunuri este egala sau mai mare de 1.000.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul de introducere. Un operator economic a carui valoare anuala pentru exporturile intra-UE de bunuri este egala sau mai mare de 1.000.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul de expediere.
 
5. O.M.F. nr. 4.636/2022 privind activele utilizate in activitatea de productie si procesare si activele reprezentand retehnologizare pentru care se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.275 din  30.12.2022 
 
Ce prevede: Prin OG 16/2022 s-au introdus in categoria activelor pentru care se aplica scutirea pentru profit reinvestit si activele utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare urmand ca acestea sa fie stabilite prin ordin al ministerului finantelor. Prin ordinul 4636 s-a stabilit ca activele utilizate in activitatea de productie si procesare si activele reprezentand retehnologizare pentru care se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Codul fiscal sunt cele prevazute in urmatoarele subgrupe si clase din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului:
 
a) clasa 1.1.1. "Cladiri industriale";
b) clasa 1.1.2. "Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale de montaj etc.)";
c) clasa 1.1.3. "Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni";
d) clasa 1.1.4. "Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice";
e) clasa 1.2.1. "Cladiri agrozootehnice";
f) clasa 1.2.2. "Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane)";
g) clasa 1.2.3. "Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare)";
h) clasa 1.2.4. "Silozuri pentru furaje";
i) clasa 1.2.5. "Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor";
j) clasa 1.2.7. "Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri";
k) clasa 1.2.8. "Helesteie, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura";
l) clasa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole";
m) clasa 1.2.10 "Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii";
n) subgrupa 2.2. "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare";
o) subgrupa 2.4. "Animale si plantatii".
 
6. O.A.N.A.F. nr. 2.578/2022 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.278 din  30.12.2022 
 
Ce prevede: Ordinul modifica categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal. Se elimina impozitul specific ca urmare a abrogarii Legii 170/2016 si se modifica denumirea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale astfel incat in categoria acestor obligatii cu caracter permanent se regasesc si impozitului pe venit si contributii sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportive. Astfel, categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul pe venit;
f) impozitul pe reprezentanta;
g) contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice;
h) contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice;
i) contributia asiguratorie pentru munca;
j) redeventele miniere;
k) redeventele petroliere;
l) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
o) impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
p) taxele datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc."
 
Formularele de mentiuni se modifica si cu optiunea privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, fiind introdusa rubric distincta pentru HORECA.
 
7. O.M.F. nr. 4.635/2022 pentru punerea in aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import si scutirea de TVA la importuri, acordate pentru marfuri destinate distribuirii sau punerii la dispozitie cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea razboiului din Ucraina si persoanelor aflate in dificultate in Ucraina
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.281 din  30.12.2022 
 
Ce prevede: Ordinul aproba lista bunurilor care pot fi importate in regim de scutire de taxe la import si TVA conform Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import si scutirea de TVA la importuri, acordate pentru marfuri destinate distribuirii sau punerii la dispozitie cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea razboiului din Ucraina si persoanelor aflate in dificultate in Ucraina, denumita in cuprinsul prezentului ordin Decizia (UE) 2022/1.108.
 
8. O.M.F. nr. 4.634/2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si pesticide de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola
 
Publicat in: M.Of. nr. 1.281 din  30.12.2022 
 
Ce prevede: Ordinul aproba produsele si serviciile utilizate in mod normal in productia agricola pentru care se aplica cota TVA de 9% si abroga prevederile ordinului 1.155/2016.
Serviciile se completeaza cu insamantarea artificiala la animale si multiplicare seminte
 
9. O.U.G. nr. 188/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicat in: M.Of. nr. 1.272 din  29.12.2022 
 
Ce prevede: Ordonanta de urgenta aduce modificari si completari Codului de procedura fiscal si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Dintre modificarile si completarile Codului de procedura fiscala mentionam:
  • Introducerea notiunii de dosarul administrativ al actiunii de control fiscal - totalitatea documentelor si informatiilor care stau la baza constatarilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic si legal, precum si cele emise in legatura cu administrarea mijloacelor de proba. Organul fiscal are obligatia ca, la cererea scrisa a contribuabilului/platitorului supus unei actiuni de control fiscal, sa puna la dispozitia acestuia dosarul administrativ al actiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informatiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal si secretul fisca
  • Modificari privind administrarea si aprecierea probelor, reguli privind inspectia fiscala, competenta de efectuare a inspectiei fiscale, selectarea contribuabililor/platitorilor pentru inspectie fiscala, data inceperii insepctiei fiscale, locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale, decizia de impunere provizorie, reguli privind desfasurarea controlului inopinat, controlul antifrauda, verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central, verificarea documentara. 
 
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Stiri economico-financiare

Ian302023

Modificari fiscale 23 - 29 ianuarie 2023

de Irina Dumitrescu 30 Ian 2023
O.M.F. nr. 626/2023 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual Publicat in: M.Of. nr. 62 din  25.01.2023    Ce prevede: Ordinul aproba indicele preturilor de consum utilizat in anul fiscal 2023 pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual. Acesta este ...
Ian262023

Modificari fiscale 16 - 22 ianuarie 2023

de Irina Dumitrescu 26 Ian 2023
1. O.A.N.A.F. nr. 18/2023 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 205 ''Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit'' si 207 ''Declaratie informativa privind ...
Ian182023

Modificari fiscale 09 – 15 ianuarie 2023

de Irina Dumitrescu 18 Ian 2023
O.M.F. nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile   Publicat in: M.Of. nr. 22  din  09.01.2023   Ce prevede:  Ordinul aproba ...
Ian112023

Modificari fiscale 02 - 08 ianuarie 2023

de Irina Dumitrescu 11 Ian 2023
O.M.F. nr. 4.291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile   Publicat in: M.Of. nr. 18 din  06.01.2023    Ce prevede: Ordinul aduce urmatoarele modificari si completari reglementarilor contabile  privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate:   - obligativitatea de a intrerupe ...
Dec302022

Modificari fiscale 19 - 25 decembrie 2022

de Irina Dumitrescu 30 Dec 2022
1. Legea nr. 369/2022 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023   Publicat in: M.Of. nr. 1.215 din  19.12.2022    Ce prevede: Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, sinteza bugetelor ...
Dec212022

Modificari fiscale 12 - 18 decembrie 2022

de Irina Dumitrescu 21 Dec 2022
1. O.A.N.A.F. nr. 2.420/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare   Publicat in: M.Of. nr. 1.190 din  ...
x
0 - /modificari-fiscale-26-31-decembrie-2022-54463.htm